ส่วนนิทรรศการจัดแสดงพิเศษ

 

ในส่วนของนิทรรศการจัดแสดงพิเศษนั้น จะอยู่ภายในรถบ้านที่สามารถเดินทางไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ ได้อ่านหนังสือในห้องสมุดเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชาติพันธุ์ผ่านกิจกรรมแบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วม วิวิธยินดี อย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาส เผยแพร่ความรู้ เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน สร้างสรรค์บทสนทนาเกี่ยวชาติพันธุ์ได้เล่าให้ผู้ชมฟังถึงที่มาที่ไป วัตถุประสงค์ การดำเนินการของวิวิธชาติพันธุ์ เรามุ่งเน้นการสร้างบทสนทนาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม เคารพซึ่งกันและกัน ภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเอง

 

 

วิวิธชาติพันธุ์ ไปร่วมงาน อิ้นกอนฟ้อนแกน ณ ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี

วิวิธชาติพันธุ์ต้องทำหน้าที่ให้บริการ ห้องสมุด ความรู้เกี่ยวกับชาติพันธุ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วม ภายในวันนี้เรามางานไททรงดำ มีที่นอนไทดำเย็บมือ ผ้าปูที่นอนลายไททรงดำ และหมอนไททรงดำปูไว้ให้ชมกัน

วิวิธชาติพันธุ์  ณ ช่างชุ่ย

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วม มีทั้งการนำร้านค้าพิพิธภัณฑ์
ขนมขอกุด และ มึสะโตะแคปหมูตราพีพีพือพือ สินค้าจากชุมชนปกเกอะญอ และกาแฟชาติพันธุ์ iCoffee กาแฟจากหลากหลายวัฒนธรรม ลัวะ ลาหู่ ม้ง ปเกอะญอ

All Rights Reserved